WeesperNieuws Extra-Triatlon

Het triatlon evenement van Weesp

Reglement

Reglement WeesperNieuws Extra Triatlon

1. Deelname geschiedt te allen tijde op eigen risico;
2. De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar;
3. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 350) zullen er twee starts worden georganiseerd;
4. De startlijst voor de 1e startserie zal bestaan uit maximaal 200 deelnemers en de startlijst voor de 2e startserie zal bestaan uit maximaal 200 deelnemers;
5. Plaatsing in een startserie gebeurt op basis van de limieten (zie tabel hieronder) gesteld door de organisatie en de tijden zoals opgegeven door de atleet bij inschrijving. De organisatie bepaalt uiteindelijk in welke serie wordt gestart. Correspondentie hierover is niet mogelijk;
6. Als de deelnemer tijdens de wedstrijd de gestelde limieten overschrijdt dan behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemer uit de wedstrijd te halen;
7. De gezamenlijke wachtlijst zal maximaal bestaan uit 100 atleten;
8. Bij het beschikbaar komen van startplaatsen zullen de mensen van de wachtlijst worden geplaatst op volgorde van loting. Het startgeld dient in dit geval door de atleet te worden overgemaakt;
9. De volgorde van inschrijving / betaling speelt GEEN rol bij plaatsing;
10. Alle atleten uit Weesp die aan de inschrijfregels voldoen worden geplaatst op de startlijst;
11. Van het evenement zullen foto’s worden gemaakt en deze zullen op onze website en andere digitale media worden gepubliceerd. Door in te schrijven ga je hiermee akkoord;
12. Een atleet is een Weesper atleet, als deze officieel woonachtig is in Weesp op het moment van de inschrijving. In geval van twijfel wordt een bewijs van inschrijving gevraagd;
13. De resterende plaatsen op de startlijsten en de wachtlijst worden via loting door de notaris toegewezen uit de niet Weesper aanmeldingen, waarbij de loting de startvolgorde zal bepalen;
14. Toppers worden indien zij zich aanmelden, dan wel worden uitgenodigd door de organisatie, geplaatst op de startlijst;
15. Wie een topper is, is ter beoordeling van de organisatie. Hierbij geldt dat als je het jaar er voor in de prijzen gevallen bent je bij inschrijving automatisch mag deelnemen;
16. Zo spoedig mogelijk, maar zo mogelijk binnen 3 weken na sluiting van de inschrijving zullen de startlijsten en de wachtlijst worden samengesteld en gepubliceerd;
17. Alleen atleten die een machtiging hebben afgegeven en waarvan het geld op het moment van samenstellen van de startlijsten binnen is op de rekening van de organisatie komen voor plaatsing in aanmerking;
18. Machtigingen worden direct na het toewijzen van de startplaatsen geïnd;
19. Als de machtiging niet uitgevoerd kan worden vervalt de inschrijving!;
20. Het inschrijfformulier is voor het einde van de inschrijvingsperiode volledig en correct ingevuld ter beschikking van de organisatie;
21. Inschrijving kan alleen plaats vinden via de website https://www.weespernieuwstriatlon.nl;
22. Bij aanmelding dient een machtiging te worden afgegeven;
23. Bij afzegging door de atleet vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats tenzij dit op uiterlijk 30-6 van dat jaar gebeurt. Dan krijgt de atleet 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd;
24. Bij het nabellen van de wachtlijst zal er maximaal 2 maal door de organisatie telefonisch contact gezocht worden met de atleet. Indien er beide keren geen contact kan worden gelegd, gaat de startplaats naar de volgende atleet op de wachtlijst;
25. Bij gebleken adresfraude, dus inschrijven op adressen van familie of vrienden die wel in Weesp wonen, zal men gediskwalificeerd worden en zal er GEEN restitutie van inschrijfgeld plaats vinden.
26. Er zullen uitsluitend prijzen voor de 1e drie heren en 1e drie dames worden uitgereikt in startserie 1. Ook voor de 1e Weesper en 1e Weespse geldt dat deze alleen op basis van startserie 1 zal worden uitgereikt.
27. Ook de masters prijzen (alleen de 1e atleet in een categorie) worden aan de eerste in de eerste startserie uitgereikt;
28. Deelnemers dienen zich te allen tijde niet alleen aan deze regels, maar ook aan de door de Nederlandse Triathlon Bond opgelegde regels (van de ITU) te houden. Deze zijn te vinden op de website van de NTB, http://www.triathlonbond.nl/;
29. Neem ook kennis van ons privacyreglement, zie privacy elders op deze website. Door deel te nemen ga je hiermee akkoord;
30. In alle gevallen waarin de inschrijfregels niet voorzien beslist de organisatie.

Serie 1 limieten: 23 min. zwemmen, 71 min. lopen en 53 min. lopen
Serie 2 limieten: 30 min. zwemmen, 90 min. lopen en 80 min. lopen

versie: 28-12-2022