Privacy Reglement Stichting Weesper Triatlon

Gegevensverwerking, opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Versie 29 december 2022

Inschrijving ten behoeve van de Triatlon

De Stichting Weesper Triatlon, hierna te noemen Triatlon, verzamelt de volgende gegevens die nodig zijn voor de ledenadministratie, contributie inning en indeling zwem discipline.

 • voor- en achternaam en geslacht;
 • adres, postcode;
 • woonplaats
 • telefoonnummer en 2e telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • NTB registratie nummer of andere door de NTB goedgekeurde licentienummers voor zover van toepassing;
 • IBAN nummer voor incasseren contributiegelden;

De gegevens worden vastgelegd in de administratie van de Triatlon m.b.v. een webapplicatie. Dit betreft registratie van zowel actuele inschrijvingen als ook de administratie van oudere jaren in verband met uitslagen.

Doel gegevensverwerking

De Triatlon verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Inning inschrijfgeld;
 • Telefonisch en e-mail contact opnemen;
 • Versturen van elektronische nieuwsbrief;
 • Bijhouden en publiceren van uitslagen.

  Privacyverklaring website

  Op de website van de Triatlon is deze privacyverklaring opgenomen.

  Toestemmingsverklaring

  Voor zover persoonsgegevens, zoals namen, foto’s of filmpjes van deelnemers aan de Triatlon via de website, of anderszins worden verspreid, staat het dagelijks bestuur van de Triatlon ervoor in dat hiervoor expliciete toestemming is gevraagd en verleend door elke betrokkene.

  e-mailmarketing, sociale media

  Onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur wordt hier geen gebruik van gemaakt. Het dagelijks bestuur wijst iedere aansprakelijk voor schade door deelnemers aan de stichting of derden berokkend expliciet af.

  Gegevensbeveiliging

  Beveiliging van de gegevens zijn de verantwoordelijkheid van de Triatlon, waarbij de geautoriseerde gebruikers van de Triatlon geacht worden hun systemen op een deugdelijke wijze te beveiligen. De inschrijfformulieren worden elektronisch door de deelnemers ingevuld en alleen elektronisch verwerkt. Deelnemers ontvangen automatisch een e-mail bericht met de gegevens zoals deze verstrekt zijn door hen.

  Privacy policy website

  Stichting Weesper Triatlon doet er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens lid te worden, voor registratie van gegevens in onze ledenadministratie, of het gebruik van onze website raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen.Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen.

  Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren.

  Deelnemers administratie

  Om in te kunnen schrijven voor de Triatlon vragen wij enkele gegevens van (potentiële) deelnemers die voor onze administratie m.b.v. onze webapplicatie. De gegevens die hiervoor worden verzameld zijn voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN nummer en geboortedatum en de eventuele licentiegegevens van NTB, KNWU of KNZB.

  Deelname aan de triatlon.

  Ten behoeve hiervan zullen wij uw gegevens moeten delen met mogelijke andere organisaties (tijdwaarneming). Dit gaat dan alleen om naam, geboortedatum, geslacht en startnummer. Verdere gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de eigen medewerkers van de Triatlon

  e-mail marketing en sociale media

  Onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur wordt hier geen gebruik van gemaakt. Het dagelijks bestuur wijst iedere aansprakelijk voor schade door deelnemers aan de verenging of derden berokkend expliciet af.

  Cookie

  De Triatlon gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

  De Triatlon verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Inning inschrijfgeld;
  • Telefonisch en e-mail contact opnemen;
  • Versturen van elektronische nieuwsbrief;
  • Bijhouden en publiceren van uitslagen

  Hoe lang bewaren wij gegevens?

  Wij bewaren je gegevens voor langere tijd in verband met het kunnen publiceren van de uitslagen over meerdere jaren. Erg handig om je eigen tijden over een langere periode te kunnen bekijken.

  Met wie delen wij persoonsgegevens?

  Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Beveiliging

  De Triatlon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

  Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen of andere vragen?

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@weespernieuwstriatlon.nl.